Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 8

27.05.2020

27.05.2020
09:19

Szanowni Państwo!

30 – LECIE SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO jest doskonałą okazją do wyrażenia szacunku dla Wszystkich, którzy podjęli trud budowania społeczeństwa obywatelskiego i  demokratycznych struktur samorządowych. 30 lat samorządności to trzy dekady ogromnej pracy mieszkańców i samorządowców, to wielka lekcja samodzielnego decydowania o naszym najbliższym otoczeniu.

Z okazji tego wyjątkowego Jubileuszu składam najlepsze życzenia i podziękowania –  mieszkańcom, przedstawicielom władz, radnym wszystkich kadencji, pracownikom Urzędu Miejskiego w Szczawnie - Zdroju oraz osobom zaangażowanym w wypełnianie samorządowej misji.

 Każdy kto pracował i pracuje na rzecz Szczawna – Zdroju oraz jego społeczności, ma swój udział w kształtowaniu wizerunku miasta i postaw jego Mieszkańców.

Dzięki Państwa zaangażowaniu w budowanie wspólnego dobra jakim jest „Nasza Mała Ojczyna”  mamy dziś powody do dumy. Czas ostatnich 30 lat stał się dla Szczawna – Zdroju okresem wzmożonego rozwoju. Nie moglibyśmy tego osiągnąć, gdyby nie aktywni i pełni pomysłów samorządowcy.

Wyrażam olbrzymią wdzięczność za uczestnictwo w pracach na rzecz miasta oraz za Państwa osobisty wkład w kultywowanie idei równości i demokracji. Dziękuję jednocześnie za owocną współpracę w dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców Szczawna – Zdroju.

Z całego serca życzę Państwu wielu sukcesów osobistych i zawodowych, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam uroczyście i we wspólnym gronie spotkać się z okazji tak ważnej rocznicy.

 

Burmistrz Szczawna – Zdroju

Marek Fedoruk

 

 


 

22.05.2020
12:29

Szanowni Państwo!
Przypominamy o obowiązku segregacji, którym objęci są wszyscy mieszkańcy. Nieruchomości, które do tej pory nie prowadziły selektywnej zbiórki odpadów zostaną wyposażone przez ALBĘ w pojemniki lub worki zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie gminy do dnia 15 czerwca br.
Dziękujemy.

 

19.05.2020
17:20


Dyrektor przedszkola Pani Urszula Drozdowska - składa ogromne podziękowania Rodzicom i pracownikom Przedszkola Miejskiego w Szczawnie – Zdroju którzy przyłączyli się do akcji niesienia pomocy w organizowaniu środków finansowych dla naszym wałbrzyskich szpitali. Kwota w wysokości 1000 zł została już przekazana na konta szpitali.
Brawo!
---------------
W związku z trwającym w kraju zagrożeniem epidemicznym i przybywającymi z każdym dniem nowymi zachorowaniami, nasze przedszkole przyłączyło się do akcji niesienia pomocy w organizowaniu środków finansowych na zakup podstawowych rzeczy służących ochronie indywidualnej dla pracowników naszych miejscowych szpitali tj. Szpitala Ginekologiczno – Położniczego oraz Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. W akcję zaangażowali się rodzice. Zbiórkę prowadzono do końca kwietnia 2020r.

15.05.2020
13:54

Dzieś jesteśmy w miejscu historycznym, pod Pomnikiem Ułanów Legii Nadwiślańskiej.
To tu co roku w maju odbywa się uroczysty Apel Pamięci i uhonorowanie bohaterów tamtych dni. Ze względów epidemicznych, pamiątkowa uroczystość 213 rocznicy bitwy na Czerwonym Wzgórzu nie może się odbyć, jak w latach ubiegłych.

Składamy symboliczne kwiaty ku czci zwycięstwa polskich ułanów. W kameralnym gronie pod pomnikiem spotkali się delegaci: Zarządu Towarzystwa Miłośników Szczawna–Zdroju z Panią Prezes Iwoną Czech na czele, Wiceburmistrz Szczawna – Zdroju Marek Ćmikiewicz, Radni RM w Szczawnie – Zdroju, Zastępca Wójta Gminy Stare Bogaczowice – Tomasz Fąka, Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku mjr. Jacek Baran.
Dziękujemy szacownym gościom za przybycie i udział w uroczystości.

Warto pamiętać o historii!

Każde działanie, podtrzymujące i rozwijające pamięć o lokalnej historii, wzmacnia poczucie naszej tożsamości. Dzięki wiedzy opartej o historię, wiemy kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Mamy niejeden powód do autentycznej dumy narodowej. Liczymy na to, że uda się przywrócić uroczyste obchody pamiętnej rocznicy.

Historia miejsca:
Nieopodal Strugi, na Czerwonym Wzgórzu 15 maja 1807 roku, rozegrała się pamiętna bitwa z Prusakami. Wtedy to stanęły naprzeciw siebie wojska pruskie pod dowództwem mjr. Losthina oraz siły koalicji napoleońskiej, w których główną role odegrali polscy ułani, lansjerzy z pułku Legii Nadwiślańskiej. Wojska napoleońskie, a wśród nich nasi dzielni ułani - rozgromili wroga.
Po bitwie, zwycięska formacja odśpiewała po raz pierwszy w historii słowa Mazurka Dąbrowskiego – „Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski…”

Po więcej informacji odsyłamy do źródła: Iwona Czech, Szczawno – Zdrój „Bitwa na Czerwonym Wzgórzu” 2017 r.

 

 

14.05.2020
13:56

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego od ręki – w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.
Nowa odsłona e-usługi to jedno z działań Rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych.

13.05.2020
10:47

Czyste Powietrze” - nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja, współpraca z bankami i PGNiG, Akademia Czystego Powietrza.

Nabór wniosków w zreformowanym programie „Czyste Powietrze” rusza 15 maja. Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu trafił projekt ustawy przewidującej wydawanie przez gminy zaświadczeń potwierdzających prawo do otrzymania podwyższonego poziomu finansowania w programie. NFOŚiGW podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich – to bilet wstępu do programu dla zainteresowanych banków. Wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym przygotowujemy cykl e-szkoleń pod nazwą #AkademiaCzystegoPowietrza.

„Każdy z nas – niezależnie od wieku czy poglądów – oddycha tym samym powietrzem i wszystkim nam zależy na tym, aby było ono czyste. Dyskusja na temat czystego powietrza stała się dyskusją społeczną i cywilizacyjną. To bez wątpienia kwestia, która jednoczy Polaków ponad wszelkimi podziałami, dlatego w resorcie klimatu intensyfikujemy działania na rzecz zwalczania smogu” – podkreśla Michał Kurtyka, minister klimatu.

„Wypracowaliśmy uproszczenia w „Czystym Powietrzu”, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe” – wyjaśnia Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Będziemy przyglądali się temu, jak wnioskodawcy wdrażają się w nowe zasady, które przyspieszą tempo realizacji tego strategicznego dla Polski programu” – dodaje.

Od 15 maja – podstawowy poziom dofinansowania

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

„Czyste Powietrze” na gov.pl

Czas pandemii koronawirusa NFOŚiGW wykorzystał na testowanie – wraz z wojewódzkimi funduszami, bankami i alarmami smogowymi – nowego formularza wniosku do „Czystego Powietrza”. Efektem prowadzonych prac i konsultacji było nie tylko wprowadzenie uwag do wzoru wniosku, ale również zmiana programu „Czyste Powietrze”, przewidująca możliwość łączenia dofinansowania oferowanego przez program z dofinansowaniem z gminnych programów ograniczania niskiej emisji. W ten sposób „Czyste Powietrze” staje się wspólnym mianownikiem programów finansujących walkę z niską emisją, a gminy uzyskują możliwość tworzenia własnych programów uzupełniających finansowanie otrzymywane z „Czystego Powietrza”.

W maju, jeszcze przed uruchomieniem naboru do „Czystego Powietrza” na nowych zasadach, na rządowym portalu gov.pl pojawi się podstrona dedykowana programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – z końcem maja – planuje się ogólnopolską odsłonę e-wniosków na gov.pl.

Przepisy umożliwiające wsparcie najuboższych

Procedowane są także zmiany legislacyjne, które umożliwią wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy przewidującej wydawanie przez samorządy gminne zaświadczeń potwierdzających prawo gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do otrzymania w programie dofinansowania o zwiększonej intensywności. Na wprowadzenie tego rozwiązania potrzebna jest jeszcze zgoda Sejmu.

Do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnieni będą ci o przeciętnym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1 400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

Sektor bankowy docenił zmiany w „Czystym Powietrzu”

Uproszczenie „Czystego Powietrza”, w tym przede wszystkim formularza wniosku i sposobu aplikowania o środki, stworzyło sektorowi bankowemu możliwość efektywnego włączenia się do programu. Dlatego dzisiaj, 30 kwietnia, NFOŚiGW oraz Związek Banków Polskich podpisały porozumienie, które docelowo pozwoli beneficjentom na występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu. Dla wprowadzenia takiej możliwości potrzebne jest jeszcze wypracowanie do końca maja szczegółów technicznych procedur gwarantujących klientom pełną obsługę wniosków o dofinansowanie i kredytów.

PGNiG strategicznym partnerem „Czystego Powietrza”

Wraz z uruchomieniem naboru na nowych zasadach, czyli od 15 maja, w program „Czyste Powietrze” zaangażowane będzie także Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, z którym NFOŚiGW podpisał w styczniu tego roku porozumienie o współpracy. Dzięki temu szybciej będzie można weryfikować dostępność sieci gazowej dla konkretnej nieruchomości, której właściciel składa wniosek o dofinansowanie w „Czystym Powietrzu”. Zgodnie z danymi PGNiG ok. 400.000 polskich domów jednorodzinnych podłączonych do sieci gazowej korzysta z gazu jedynie dla potrzeb przygotowywania posiłków, a nie dla potrzeb ogrzewania. To powoduje, że NFOŚiGW i PGNiG są dla siebie naturalnymi partnerami we wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” i będą wspólnie działać na rzecz wymiany przestarzałych kopciuchów zainstalowanych w wielu z tych domów.

#AkademiaCzystegoPowietrza

Ponadto Ministerstwo Klimatu wspólnie z NFOŚiGW – z inicjatywy i ze wsparciem Polskiego Alarmu Smogowego – przygotowują cykl bezpłatnych webinariów pn. #AkademiaCzystegoPowietrza. Ich celem jest nie tylko szerzenie informacji na temat dotacji oferowanych w ramach programu „Czyste Powietrze”, ale również organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe firm remontowo-budowlanych, instalatorów pieców i osób zajmujących się ocieplaniem domów w celu sprawniejszej modernizacji energetycznej domów w ramach rządowych programów „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”. Pierwszą odsłonę Akademii przewidziano jeszcze w maju. O szczegółach NFOŚiGW niebawem poinformuje na stronie czystepowietrze.gov.pl

103 mld zł na walkę ze smogiem❗️

Celem programu „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 24 kwietnia 2020 r. złożono 131 623 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę ok. 2,8 mld zł.

 

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl