Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 5

07.05.2020
08:07

Szanowni Państwo!
Otrzymaliśmy podziękowania od dyrekcji Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu za przekazanie wsparcia finansowego na rzecz walki z pandemią koronawirusa.


Decyzja Burmistrza o przekazaniu wsparcia finansowego to nie tylko gest serca, to również dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców Szczawna - Zdroju. Każdy z nas, może potrzebować opieki personelu medycznego szpitala.
Burmistrz Marek Fedoruk i szczawieński magistrat, robi znacznie więcej niż wynika to z zadań i obowiązków nakładanych przez władze państwowe. Robimy wszystko co niezbędne dla miasta i jego mieszkańców a nawet więcej w walce z Covid-2019.

Pozostajemy solidarni z pracownikami systemu ochrony zdrowia i mamy nadzieję, że udało nam się wesprzeć szpital w najtrudniejszym momencie.

Jeszcze raz kierujemy słowa podziękowania za heroiczną pracę służb medycznych w obliczu takiego zagrożenia.

 

05.05.2020
09:16

Informujemy, że na terenie gminy Szczawno-Zdrój zostanie przeprowadzona zbiórka w formie „ wystawki”

             • odpadów wielkogabarytowych m.in. szaf, sof, wersalek, foteli, krzeseł, stołów itp.

             • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. lodówek, telewizorów, lamp, drukarek itp.

04.05.2020
14:21

 

Szanowni Mieszkańcy

Przypominam o możliwości zakupu worków na odpady BIO (odpady zielone) oraz pozostałe worki do selektywnej zbiórki odpadów (metale i tworzywa sztuczne oraz szkło) ,w siedzibie ALBA Dolny Śląsk przy ul. Piasta 16 w Wałbrzychu.

Dla mieszkańców Szczawna-Zdroju dostępny jest również PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ( PSZOK), który znajduje się przy ul. Piasta 16 w Wałbrzychu ( dzielnica Biały Kamień).

W przypadku, gdy konieczne jest pozbycie się z nieruchomości odpadów selektywnie zebranych poza harmonogramem, właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Szczawna Zdroju mogą je przekazać do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ( PSZOK-u).

Są tam przyjmowane następujące odpady:

-papier,

- szkło,

- opakowania wielomateriałowe,

- bioodpady, w tym odpady zielone,

- metale i tworzywa sztuczne,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte opony,

- meble i odpady wielkogabarytowe,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- odzież i tekstylia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe.

 

Oddając ww. odpady do PSZOK-u należy okazać dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości.

 

Transport odpadów do PSZOK-u mieszkaniec zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.

 

PSZOK czynny jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek-czwartek 800-1400

piątek 1200- 1800

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem ALBY tel. 74/8478475 lub tut. Urzędem tel.74/849-39-09

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                         /-/ Burmistrz Szczawna-Zdroju


04.05.2020
08:09

Szanowni Państwo,
 

Dziś, 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka.

Z tej okazji strażakom wszystkich formacji składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Składamy słowa podziękowania za codzienną służbę, dzielną walkę z żywiołami i ratowanie życia ludzkiego.
 

Dziękujemy!

03.05.2020
12:48

Wyjątkowe obchody Święta 3 Maja.

W tym roku obchodziny 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 229 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni, przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

--------------

Dzisiejsze święto jest obchodzone zgodnie z reżimem przepisów przyjętych na czas pandemii, w związku z tym świętowanie ma bardziej kameralny charakter. Skromna delegacja przedstawicieli władz miasta uczestniczyła w mszy świętej w intencji Ojczyzny.
Zjednoczeni w modlitwie, usłyszeliśmy słowa otuchy i wsparcia na ten trudny czas, kierowane do wszystkich mieszkańców Szczawna - Zdroju.
Po mszy, kwiaty pod pomnikiem złożyli - Burmistrz Szczawna - Zdroju Marek Fedoruk, Wiceburmistrz Szczawna - Zdroju Marek Ćmikiewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju Michał Broda.
W uroczystościach uczestniczyli również delegaci Towarzystwa Miłośników Szczawna - Zdroju. Pani Iwona Czech - Prezes Stowarzyszenia złożyła symboliczną wiązankę pod pomnikiem.
Wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski.

Majowe święta to lekcja miłości, patriotyzmu oraz solidarności tak potrzebnej nam dzisiaj. Jednoczmy się nie tylko przy okazji świąt narodowych ale także na każdej innej płaszczyźnie życia miasta.

---------------

Konstytucja niesie ze sobą przesłanie, ważne dla wszystkich Polaków, jak osiągać bez konfliktów porozumienie w podstawowych dla dobra publicznego sprawach.

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

zarówno wierzący w Boga

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i nie podzielający tej wiary,

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,

zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,

wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,

jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,

a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

30.04.2020
16:23

Szanowni Państwo!
W dniu dzisiejszym odbyło się wideo spotkanie Burmistrza Szczawna - Zdroju wraz z Dyrektorkami Publicznych Placówek Oświatowych. Spotkanie dotyczyło możliwości uruchomienia Przedszkola Miejskiego oraz oddziału przedszkolnego Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie - Zdroju.

 • Wspólnie omówiono wymogi Główny Inspektorat Sanitarny, jakie placówki muszą spełnić w związku z możliwością uruchomienia przedszkoli.
 • Ustalono harmonogram działań, które placówki podejmą w celu zapewnienia dzieciom opieki w bezpiecznych warunkach, spełniającej powyższe wymagania sanitarne.
 • Dyrektorzy placówek będą kontaktowali się z rodzicami, w celu ustalenia, które dzieci wymagają zapewnienia opieki.
 • O konkretnych terminach uruchomienia Przedszkola Miejskiego oraz Oddziału Przedszkolnego w Miejskiej Szkole Podstawowej, jak też o zasadach ich funkcjonowania będziemy informować na bieżąco.

---------------------------
Zgodnie z wytycznymi i ze względu na sytuację epidemiczną:

 • organ prowadzący powinien ograniczyć liczebność grup przedszkolnych,
 • w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu,
 • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

30.04.2020
10:19

Szanowni Państwo!

Okażmy ducha patriotyzmu na przekór wyzwaniom pandemii jednocząc się jako jedna wielka rodzina, którą łączą symbole narodowe.
Zapraszamy mieszkańców Szczawna – Zdroju do udziału w akcji „Pokaż, że jesteś Polakiem – Flaga na maszt!”, organizowanej wspólnie z Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju.
------------------
Zgodnie z tradycją, 2 i 3 maja to dni kiedy celebrujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Narodowe Trzeciego Maja. W tym roku święta majowe nabierają szczególnego znaczenia, gdy wszyscy razem podejmujemy walkę z koronawirusem a liczne obostrzenia nie pozawalają nam się spotkać.
Bądźmy w tym dniu razem!

30.04.2020
09:52


Na wieczną szychtę odszedł dr inż. Jerzy Kosmaty - były dyrektor KWK Viktoria Wałbrzych, ikona wałbrzyskiego górnictwa, silnie społecznie związany z naszym miastem. Miał 83 lata.

Msza żałobna i pogrzeb odbyły się 30 kwietnia w Szczawnie-Zdroju.
Rodzinie i przyjaciołom Zmarłego składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy najgłębszego współczucia.
Cześć Jego pamięci!
-------------
Jerzy Kosmaty urodził się 6 czerwca 1937 roku w Przemyślu.
Zaczynał swą drogę zawodową jako górnik pracujący pod ziemią, następnie był inspektorem kopalń w Dolnośląskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, potem głównym inżynierem górniczym w Kopalni Węgla Kamiennego „Słupiec” w Słupcu, a w latach 1972-1973 pracował jako zawiadowca ruchu pola w połączonych kopalniach „Słupiec i „Nowa Ruda”.

Był także naczelnym inżynierem ds. naukowo-technicznych w Dolnośląskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu. W kolejnych latach pracował w KWK „Wałbrzych” i KWK „Victoria” jako inżynier górniczy, a od 1995 roku jest kustoszem w Muzeum w Wałbrzychu – Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki – obecnie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia”.
W okresie pracy na Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych” Jerzy Kosmaty zajmował się m.in. zwalczaniem zagrożeń naturalnych, a szczególnie: wyrzutami gazów i skał, pyłami wybuchowymi i pyłami szkodliwymi dla zdrowia, bezpieczeństwem pracy, a w latach 1985-1989 był Prezesem Klubu Sportowego „Górnik” w Wałbrzychu (w czasie jego kadencji Klub zdobył mistrzostwo Polski w koszykówce i w biathlonie). Jego osobę kojarzymy również z rozbudową szkolnictwa wyższego w rejonie Wałbrzycha, a szczególnie przy tworzeniu
Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu.

Źródło: Wałbrzych dla Was
FOTO: Elżbieta Węgrzyn
 

 

 

30.04.2020
09:44

Majówka w dobie koronawirusa – jak bezpiecznie spędzić ten czas?

Przypominamy, że mimo zniesienia zakazu wstępu do lasów i parków zagrożenie koronawirusem dalej istnieje, zadbajmy więc w tym czasie o bezpieczeństwo swoje i innych.

Pamiętajcie koniecznie o obostrzeniach wprowadzonych w związku z pandemią!
------------------
Jakich zasad należy przestrzegać?

 • Dalej trzeba nosić zakrycie twarzy i tutaj nic się nie zmieniło. Zakrywaj usta i nos w przestrzeni publicznej.
 • Majówkowe grillowanie - tylko we własnym ogrodzie lub na działce w gronie najbliższych/współlokatorów.
 • Majówkowe imprezowanie - NIE można organizować imprez. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. (§ 14 ust. 1 pkt 2) zakazano organizowania imprez czy spotkań, niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje się we wspólnym pożyciu.
 • NIE rozpalamy ognisk w lesie. Kiełbaski zjedzcie z ogródkowego grilla a do lasu wybierzcie się na długi spacer. OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA OGNISK, również w miejscach do tego wyznaczonych. Należy także ograniczyć korzystanie z różnego rodzaju infrastruktury turystycznej.
 • Wyjazd na majówkę poza miasto w góry czy nad morze - tylko we własnym domku letniskowym z najbliższą rodziną/współlokatorami. Hotele są nadal zamknięte. Trzeba mieć świadomość, że taki wyjazd jest możliwy tylko w celach rekreacji dla zachowania zdrowia psychofizycznego.
 • Możesz iść do parku, lasu na plaże, zachowując przy tym dystans 2 metrów, zakrywając usta i nos.
 • Dalej NIE można gromadzić się na placach zabaw czy siłowniach na świeżym powietrzu.

------------------
Apelujemy o powstrzymanie się od poruszania i kontaktów z innymi osobami. Nie tylko ze względu na własne zdrowie, ale przede wszystkim ze względu na zdrowie innych osób.
Przypominamy, że dozwolone jest przemieszczanie się w celach rekreacyjnych, ale z zakrytym nosem oraz ustami i z zachowaniem 2 metrowego dystansu. Dzieci powyżej 13. roku życia mogą poruszać się samodzielnie, przy zachowaniu wyżej wymienionych reguł.
------------------
Co grozi za złamanie obostrzeń?
Policja ma możliwość nałożenia na nas mandatu do 500 zł lub skierowania sprawy do inspektora sanitarnego, który może nałożyć bardzo bolesną karę finansową od 5 do nawet 30 tysięcy zł.

 

 

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl