Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności

06.11.2020
14:54

Apel w sprawie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów

Szanowni Mieszkańcy!

Od czerwca br. wysokość miesięcznie ponoszonej przez gminę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest wyliczana jako iloczyn ilości ton odpadów odebranych od mieszkańców i ceny jednostkowej za poszczególne kategorie odpadów.

Rodzaj odpadu

Cena  (brutto)odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów

( zł/Mg)

 

Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

 

780,00 zł

 

Opakowania z papieru i tektury

 

715,00 zł

 

Opakowania ze szkła

 

200,00 zł

 

Odpady ulegające biodegradacji

 

750,00 zł

 

Opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania wielomateriałowe

 

1.000 zł

 

Odpady wielkogabarytowe

 

1.200 zł

 

Pozostałe frakcje odpadów zbierane w PSZOK

 

3.800 zł

Ceny brutto cen jednostkowych za 1 Mg ( tonę) poszczególnych rodzajów odpadów odbieranych i zagospodarowanych przez firmę

 

Oznacza to, że im więcej będziemy produkować odpadów, tym koszty systemu będą coraz wyższe. Wpłynie to również na wysokość stawki opłaty ponoszonej przez mieszkańców.

Każdy mieszkaniec gminy produkuje średnio około 400 kg odpadów rocznie.

Obecnie średni koszt ponoszony przez gminę Szczawno-Zdrój za wywóz i zagospodarowanie odpadów to 150.000 zł miesięcznie. Koszt ten przewyższa miesięczne wpłaty wnoszone przez mieszkańców gminy na ten cel. Z tego powodu może nastąpić konieczność podwyższenia stawek za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących na terenie gminy, które wnoszą 22.00 zł od osoby zamieszkałej.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1454 ze zm.) oraz przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę ogółem (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 31 marca 2020r., MP z 31.03.2020r., poz.330), stawka opłaty za 1 mieszkańca, może wynieść 36,38 zł.

Każdy mieszkaniec powinien, więc dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów.

Każdy z nas powinien również pamiętać o obowiązkowej segregacji odpadów oraz ograniczeniu wytwarzania odpadów „ BiO”.

Pamiętajmy, że należy:

- ograniczać ilość wytwarzanych odpadów,

- ograniczać zakup produktów w jednorazowych opakowaniach,

- dokonywać świadomych i rozsądnych decyzji zakupowych, aby nie wytwarzać więcej odpadów, niż jest to konieczne,

- nie marnować żywności,

- kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,

- kompostować odpady „ BIO”we własnym kompostowniku,

- zmniejszać objętość odpadów poprzez zgniatanie butelek i puszek po napojach, kartonów po
sokach lub mleku, a także poprzez składanie opakowań papierowych i kartonów przed ich wyrzuceniem,

- nie zaśmiecać wszelkich miejsc pobytu w szczególności: lasów, przydrożnych rowów, łąk, gdzie tworzą się dzikie wysypiska odpadów.

Szanowni Mieszkańcy!

Od czerwca br. wysokość miesięcznie ponoszonej przez gminę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest wyliczana jako iloczyn ilości ton odpadów odebranych od mieszkańców i ceny jednostkowej za poszczególne kategorie odpadów.

Rodzaj odpadu

Cena  (brutto)odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów

( zł/Mg)

 

Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

 

780,00 zł

 

Opakowania z papieru i tektury

 

715,00 zł

 

Opakowania ze szkła

 

200,00 zł

 

Odpady ulegające biodegradacji

 

750,00 zł

 

Opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania wielomateriałowe

 

1.000 zł

 

Odpady wielkogabarytowe

 

1.200 zł

 

Pozostałe frakcje odpadów zbierane w PSZOK

 

3.800 zł

Ceny brutto cen jednostkowych za 1 Mg ( tonę) poszczególnych rodzajów odpadów odbieranych i zagospodarowanych przez firmę

 

Oznacza to, że im więcej będziemy produkować odpadów, tym koszty systemu będą coraz wyższe. Wpłynie to również na wysokość stawki opłaty ponoszonej przez mieszkańców.

Każdy mieszkaniec gminy produkuje średnio około 400 kg odpadów rocznie.

Obecnie średni koszt ponoszony przez gminę Szczawno-Zdrój za wywóz i zagospodarowanie odpadów to 150.000 zł miesięcznie. Koszt ten przewyższa miesięczne wpłaty wnoszone przez mieszkańców gminy na ten cel. Z tego powodu może nastąpić konieczność podwyższenia stawek za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących na terenie gminy, które wnoszą 22.00 zł od osoby zamieszkałej.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1454 ze zm.) oraz przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę ogółem (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 31 marca 2020r., MP z 31.03.2020r., poz.330), stawka opłaty za 1 mieszkańca, może wynieść 36,38 zł.

Każdy mieszkaniec powinien, więc dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów.

Każdy z nas powinien również pamiętać o obowiązkowej segregacji odpadów oraz ograniczeniu wytwarzania odpadów „ BiO”.

Pamiętajmy, że należy:

- ograniczać ilość wytwarzanych odpadów,

- ograniczać zakup produktów w jednorazowych opakowaniach,

- dokonywać świadomych i rozsądnych decyzji zakupowych, aby nie wytwarzać więcej odpadów, niż jest to konieczne,

- nie marnować żywności,

- kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,

- kompostować odpady „ BIO”we własnym kompostowniku,

- zmniejszać objętość odpadów poprzez zgniatanie butelek i puszek po napojach, kartonów po
sokach lub mleku, a także poprzez składanie opakowań papierowych i kartonów przed ich wyrzuceniem,

- nie zaśmiecać wszelkich miejsc pobytu w szczególności: lasów, przydrożnych rowów, łąk, gdzie tworzą się dzikie wysypiska odpadów.

powrót
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl