Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer

Aktualności

31.07.2015
09:21

Pismo w sprawie obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego.pdf


Uprzejmie informujemy, że w związku z awarią syreny alarmowej nie będzie wymitowany sygnał dźwiękowy.

30.07.2015
08:12

27.07.2015

23 lipca 2015 r. seniorzy ze Szczawna –Zdroju w ramach projektu współfinansowanego  ze środków  otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności  Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz Fundacji Wspierania Seniorów MELA wysłuchali kolejnej prelekcji.  Tym razem temat wykładu był następujący: Nagrody literackie: prawdziwe wyróżnienie czy tylko marketing? Prelekcję  przygotowała i poprowadziła Krystyna Jeruzalska pasjonatka bibliotekarstwa i wieloletnia dyrektorka Biblioteki pod Atlantami,  uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 100 nagród i konkursów literackich. Nagrody literackie określają grupę liderów na rynku wydawniczo-księgarskim. Nie jest to jednakże obiektywną oceną wartości literackiej, artystycznej czy naukowej dzieła. Nagrody to nie tylko wyznacznik oceny merytorycznej, ale także sukcesu komercyjnego, popartego skutecznymi działaniami z zakresu marketingu. Regulaminy konkursów wyznaczają – określają ramy sukcesu pisarskiego i wydawniczego.„Instytucja nagród”, to przedsięwzięcie łączące wokół siebie wszystkie środowiska zainteresowane książką.

23.07.2015
14:25

Ankiety dla mieszkańców Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu
gminy: Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów, Stare Bogaczowice, Mieroszów, Czarny Bór, Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu na lata 2016-2023 poprzez wypełnienie  ankiet. Zachęcamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych, które pomogą nam w określeniu głównych kierunków rozwoju obszaru. Informujemy, że ankiety są anonimowe, a wyniki mogą być podawane wyłącznie w formie zbiorczej. Wszelkie informacje dotyczące strategii znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.kwiatlnu.eu
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Link do strony z ankietami

http://www.kwiatlnu.eu/?p=2084

22.07.2015
14:01

Pan Jacek Szerer – Sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy – mieszkaniec Szczawna-Zdroju został wyróżniony honorowym tytułem SĘDZIA EUROPEJSKI 2014.
W karierze prawniczej jest to drugie takie wyróżnienie Pana Jacka Szerera. Pierwszy tytuł  honorowy Sędzia Europejski otrzymał już w 2003.
To duża satysfakcja i duma, że szanowany mieszkaniec Szczawna-Zdroju, już po raz drugi został doceniony w kolejnej edycji Konkursu promującego najwyższy poziom pracy sędziów.
Warto podkreślić, że Pan Jacek Szerer  w wydanych orzecznictwach, które znalazły uznanie Kapituły Konkursowej korzystał z dorobku  prawa europejskiego,  które było dla niego zawsze wyznacznikiem i wzorem, nawet wtedy,  gdy Polska nie była jeszcze w strukturach unijnych.

Więcej można przeczytać na:

www.obserwatorkonstytucyjny.pl

www.gazetawroclawska.pl

21.07.2015
14:52

DOPALACZE

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

800-060-800 - Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

112 – Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej

 http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

17.07.2015
10:55

W Szczawnie-Zdroju od 13 lipca rozpoczął się 1. turnus półkolonii dla miejscowych dzieci, które w tym czasie spędzają wakacje w mieście i potrwa do 24 bm. Organizatorem wypoczynku jest Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój a rodzice tylko częściowo partycypują w kosztach uczestnictwa dzieci. Zajęcia odbywają się po opieką wykwalifikowanej kadry. Organizatorzy przygotowali ciekawy i atrakcyjny program zajęć, a w nim m.in.: wyjście na basen, do kina, uczestnictwo w warsztatach ceramicznych w Starej Kopalni, wyjazd do Parku Linowego w Jedlinie-Zdroju oraz miasteczka prawdziwych kowbojów Western City pod Karpaczem, spotkanie ze strażą miejską - na którym będzie omawiane bezpieczeństwo i zajęcia sportowo - rekreacyjne na boisku sportowym. W turnusie uczestniczy 39 dzieci, zajęcia odbywają się od godz. 8 do 16 z dwoma posiłkami.

16.07.2015
10:30

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025
dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
” (ZPTP)

Dokonując podsumowania konsultacji społecznych projektu „Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, dziękujemy serdecznie za liczne zainteresowanie wszystkim osobom, które zechciały zapoznać się i wyrazić swoją opinię na temat zaprezentowanych planów rozwoju transportu publicznego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Dokument został opracowany w ramach projektu pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Zbiorowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Konsultacje przeprowadzono na obszarze 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) w okresie od 27 kwietnia do 18 maja 2015 r. Dokument był udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, w formie elektronicznej za pośrednictwem portali internetowych gmin AW oraz strony internetowej poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl